s 中利集团 
股票代码:002309
微信号SZ002309

热塑性无卤低烟阻燃聚烯烃系列

发布者: 发布日期:2015-07-27 点击量:12476

 

 

技术特性

 

 

 

主要产品

 

型号   名 称

3521-B

3521-BL

3521-E3

3521-E5

3521-E7

3521-R

3521-RF

3541

3531

 

无卤低烟阻燃聚烯烃护套料

高伸长率无卤低烟阻燃聚烯烃护套料

高阻燃无卤低烟阻燃护套料

高阻燃无卤低烟阻燃护套料

高阻燃无卤低烟阻燃护套料

无卤低烟阻燃弹性体护套料

无卤低烟阻燃弹性体护套料

无卤低烟聚烯烃注塑料

无卤低烟阻燃聚烯烃隔氧层(内护层)料

苏公网安备 32058102001230号    技术支持:云标科技